ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 25 άτομα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής και στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του GeorgadasTravel και πελάτη- καταναλωτή. 

 

Το Georgadas Travel έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους: 

  1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή το γραφείο είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει στους συμμετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει.
  2.   Περιορισμένη συμμετοχή. Στην περίπτωση αυτή το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 8 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής και να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει ή να τους προτείνει άλλο ταξίδι που πραγματοποιείται.

Επίσης σε περιπτώσεις περιορισμένης συμμετοχής η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συμμετοχές και ο πελάτης ενημερώνεται για το επιπλέον κόστος. 

  1.   Ακύρωση εκδρομής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συμβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση χρεώνεται βάσει ακυρωτικών που αναγράφονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Αν ακυρώσει ο πελάτης το ταξίδι τότε: 

  • Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι αλλά σε μελλοντική ημερομηνία. 
  • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συμμετοχής 

β. Οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στο γραφείο μας. 

γ. Δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής. 

 

Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση.

Ακύρωση συμμετοχής 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή όλου του ποσού εκτός των αεροπορικών ταξιδιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Οι ακυρώσεις ειδικά για κάθε ταξίδι αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα που έχει δημοσιεύσει το γραφείο.